What do we offer?

Mitä palvelu tarjoaa?

Palvelumme kautta organisaationne voi hankkia koulutuksia niiden tuottajilta sekä hallita ja jakaa niitä organisaation sisällä. Omien sisältöjen tuottaminen ja jakaminen on mahdollista samassa palvelussa. Tuottamisen työkaluja ovat WordPress, WebinarJam ja H5P.

Sisältöjen käytön seuranta ja eri sisältöjen käyttöasteen analysointi mahdollistavat osaamisen tehokkaan kehittymisen.

Dikaios antaa välineet

  • organisaation sisäiseen tiedonhallintaan.
  • sisältöjen ja koulutusten jakamiseen organisaation sisällä.
  • sisältöjen ja koulutusten päivittämiseen kaikille käyttäjille reaaliaikaisesti.
  • sisältöjen ja koulutusten kohdentamiseen halutuille käyttäjille.
  • tilastot sisältöjen ja koulutusten käytön seurantaan.
  • itse tuotettujen sisältöjen ja koulutusten jakaminen oman organisaation ulkopuolelle.
  • muiden toimijoiden sisältöjen ja koulutusten jakamisen omalle organisaatiolle.
  • lisenssien hallinta.

Palvelumme mahdollistaa kaikkien eri verkossa toimivien sisältötyyppien käytön mm. kuva, video, virtuaalitodellisuus, online-koulutukset, webinaarit. Ulkopuolisilta toimijoilta ostetuista sisällöistä toimitamme kuukausittain keskitetyn laskun.

Send us an email

info@dikaios.fi

What do we offer?

Service technology for your organisation to manage and share information related to learning.

Read more