Benefits

Palvelun hyödyt

Menestyvän organisaation takana on osaava ja oppiva henkilöstö. Mitä paremmin jokaisen oppijan osaamistarpeita voidaan tukea sitä paremmin hän menestyy.

Palvelumme avulla organisaationne voi organisoida henkilöstön kehittymistä henkilökohtaisella tasolla. Kattava analytiikka auttaa osaamisen kehittymisen seurannassa ja uusien koulutusten tai sisältöjen hankinnassa ja tuottamisessa.

 

  •  Sisältöjen ja koulutusten keskittäminen yhteen palveluun tehostaa organisaation toimintaa
  •  Käytettävän tiedon hallinnointi paranee. Sisällön tuottaja pystyy päivittämään ja kontrolloimaan sisältöjen viimeisimpiä versioita. Sisältöjä ja koulutuksia käyttävillä henkilöillä on aina käytettävissään juuri oikea ja ajantasainen versio sisällöstä.
  •  Käytön seuranta ja analytiikka varmistavat, että tieto on välittynyt organisaationne sisällä.
  •  Palvelu on käyttäjille helppo ja vaivaton, sillä palvelu integroidaan organisaatiossa käytössä olevaan oppimisalustaan. Tarvittaessa luomme asiakkaalle oppimisportaalin ajamaan oppimisalustan virkaa.

Send us an email

info@dikaios.fi

Benefits

Service technology for your organisation to manage and share information related to learning.

Read more