Käyttöä koskeva tiedote

Dikaios Oy:n (Y:2336505-3) osoitteissa www.dikaios.fi sekä www.dikaioscloud.com sijaitseviin www-sivuihin sovelletaan näitä käyttöehtoja.

Dikaios Oy:n www-sivut on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Dikaios Oy esittää www-sivut sellaisina kuin ne ovat. Dikaios Oy ei vastaa mistään sivuilla olevan aineiston tai aineiston muuttamisen aiheuttamista vahingoista tai oikeudenmenetyksistä taikka vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, ettei sivuja voida käyttää tai sivuille ei päästä. Dikaios Oy voi muuttaa sivuja tai estää niiden käytön oman harkintansa mukaan. Dikaios Oy ei vastaa Dikaios Oy:n sivuilla sijaitsevien tai sivuilla esitettyjen linkkien kautta saatavilla olevista sivuista tai niillä olevista tiedosta millään tavalla.

Lähettämällä Dikaios Oy:lle osoitettua tilaamatonta aineistoa esimerkiksi sähköpostin tai www-sivujen kautta käyttäjä samalla luovuttaa Dikaios Oy:lle veloituksettoman käyttö- ja luovutusoikeuden lähettämäänsä aineistoon, jollei toisin ole sovittu. Käyttäjän lähettämiä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.